1397/02/25
ثبت نام اعتكاف رمضانيه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
ثبت نام اعتكاف رمضانيه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي آغاز شد.
ثبت نام از تاريخ 97/02/23 شروع شده و تا 97/3/8 ادامه مي يابد شايان ذكر است اولويت با رعايت ترتيب زمان ثبت نام بصورت ذيل ميباشد:
1)اساتيد و دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
2) دانشجويان ساير دانشگاهها
3) كارمندان و وابستگان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
4) افراد متفرقه ( درصورت پذيرفته شدن شرايط از طرف مسئولان برگزاري اعتكاف)
همچنين ثبت نام هنگامي نهايي خواهد بود كه هزينه مربوطه به حساب 2177489001006 بانك ملي ايران شعبه اسكان به نام درآمدهاي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي واريز گردد و عكس فيش مربوطه در اين فرم ارسال شود.
هزينه ثبت نام صرفا در صورت جايگزيني و تكميل ظرفيت قابل استرداد خواهد بود.
 براي ثبت نام به لينك زير مراجعه فرمائيد.
تعداد بازدید:
50
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.